Forløb

FORLØB SOM FOREGÅR I HJEMMET:

Forløbet starter med en indledende samtale, hvor du fortæller om de udfordringer du har med dit barn eller børn, som munder ud i en individuel handlingsplan som jeg skræddersyer til jeres familie.

Forløbet vil som regel være, sammenlagt 10 timer, over 5 gange af 1-2 timer per gang. Men observations dagen vil typisk vare 4-5 timer. Lidt afhængig af udfordringernes størrelse.

FORLØBET: kunne se sådan ud, der kan ske justeringer undervejs:

Samtale 1: Du fortæller om udfordringerne og jeg spørg ind til dem.

Samtale 2: Observations dagen. Jeg kommer og observerer jer i jeres samspil med hinanden, der hvor udfordringerne viser sig.

Samtale 3: Jeg introducerer dig til den plan, jeg har lavet og vi justere i den sammen , så du er helt med i processen og kan tage ejerskab for den.

Samtale 4: Afsluttende samtale.

Jeg bruger modellen : OAIHES

  1. Observation – Hvad sker der, hvad er udfordringerne.
  2. Analyse – Hvorfor handler dit barn som det gør, hvorfor handler du som du gør.
  3. Iværksætter – Hvordan ændrer vi jeres mønstre og roller, hvad skal der til- konkret.
  4. Handling – Du handler og ændre med dine nye værktøjer.
  5. Evaluering – Hvordan er det gået, hvilken ændring er sket.
  6. Sparring – nye opstået spørgsmål- huske de forskellige værktøjer.

Jeg giver konkrete råd og vejledning, som passer til dig og dit barns personlighed og udvikling. Vi vil bruge OAIHES modellen og jeg vil introducere dig til forskellige værktøjer du kan bruge. Jeg vil hjælpe dig med, at gå forrest og tage styringen. Bruge struktur og forudsigelighed med eller uden visuel støtte. Så dit barn, og jer som familie, får en roligere og mere overskuelig dagligdag sammen.

ALMINDELIGT FORLØB:

Er til dig, som har brug for råd, vejledning og værktøjer af mig, hvor jeg ikke kommer hjem til jer, men hvor vi har 3-4 samtaler sammen. Det kan være fysisk møde, online eller tlf samtale. Varighed: mellem 60-90 min. pr gang.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive en mail.

Husk: Du har mulighed for en helt uforpligtende samtale på ca. 30min, hvor du vil få mulighed for at mærke efter i dig selv, om jeg er den rette til at hjælpe jeres familie.