Forløb

Forløbet starter med en indledende samtale, hvor du fortæller om de udfordringer du/I har med dit/jeres barn eller børn, som munder ud i en individuel handlingsplan som bliver skræddersyet til jeres familie.

Forløbet vil som regel være, sammenlagt 10 timer, over 5 gange af 1-2 timer per gang. Men observations dagen vil typisk vare 4-5 timer. Lidt afhængig af udfordringernes størrelse.

FORLØB: kunne se sådan ud, der kan ske justeringer undervejs:

Samtale 1: Du fortæller om udfordringerne og jeg spørg ind til dem.

Samtale 2: Observations dagen. Jeg kommer og observerer jer i jeres samspil med hinanden, der hvor udfordringerne viser sig.

Samtale 3: Jeg introducerer dig til den plan, jeg har lavet og vi justere i den sammen , så du er helt med i processen og kan tage ejerskab for den.

Samtale 4: Afsluttende samtale.

NYHED:

LILLE FORLØB: Er til dig som kun har brug for råd og vejledning af mig, hvor jeg ikke kommer ud og observerer. Du bestemmer mødested. Kan være hos dig eller mig. Kan også være “Walk and talk”.

Jeg bruger modellen : OAIHES

  1. Observation – Hvad sker der, hvad er udfordringerne.
  2. Analyse – Hvorfor handler dit barn som det gør, hvorfor handler du som du gør.
  3. Iværksætter – Hvordan ændrer vi jeres mønstre og roller, hvad skal der til- konkret.
  4. Handling – Du handler og ændre med dine nye værktøjer.
  5. Evaluering – Hvordan er det gået, ses der en ændring.
  6. Sparring – Huske de forskellige værktøjer.

Jeg giver konkrete råd og vejledning, som passer til dig og dit barns temperament og udvikling. Vi vil bruge OAIHES modellen og jeg vil introducere dig til forskellige værktøjer du kan bruge. Jeg vil hjælpe dig med at gå forrest og tage styringen, så dit barn og du får en roligere og mere overskuelig dagligdag sammen.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe eller skrive en mail.

Husk; Den første telefon samtale er helt gratis og uforpligtende.