Om mig

 

Jeg  hedder Stina og har to sønner på henholdsvis 18 og 9 år. Jeg er uddannet pædagog og har beskæftiget mig med børn og deres udvikling i over 20 år. Jeg har altid været meget optaget af børneopdragelse og børn og forældres kompetencer. Hvordan man lærer børn at begå sig hjemme og i samfundet. Hvad er vigtigt og hvad er mindre vigtigt, når man skal opdrage sine børn. Hvordan udvikler vi god trivsel, selvværd og selvtillid hos vores børn. Hvordan giver vi barnet den ballast, det har brug for i denne verden. Hvordan får vi en god hverdag fyldt med glæde, ro og overskud hos alle parter.  

Jeg har arbejdet både indenfor normal og- special området.  Indenfor special området har jeg  bl.a været på forskellige behandlingshjem/skoler for normalt begavede børn og unge, med diagnoser indenfor autisme, asperger, tourettes, ADHD. Børn som har haft selv skadende og udad reagerende adfærd. Jeg har desuden været ressourcepædagog i børnehuse.

Jeg er pt aktivitets ansvarlig i mødrehjælpen.